Tietosuojakäytäntö

Web-sivuston käyttöehdot

1. Ehdot

Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä verkkosivustojen käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja hyväksy, että olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et ole samaa mieltä jonkin näistä termeistä, sinulla ei ole oikeutta käyttää tai käyttää tätä sivustoa. Tämän verkkosivuston sisältämät materiaalit on suojattu soveltuvalla tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeudella.

2. Käytä lisenssiä

Lupa myönnetään tilapäisesti ladattavaksi yhden tietolähteen aineistoista (tieto tai ohjelmisto) Tiet.fi:n www-sivuille henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen väliaikaiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei nimikkeen siirtoa ja tämän käyttöoikeuden nojalla et voi:
muokata tai kopioida aineistoa;
käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai mihin tahansa julkiseen näyttöön (kaupallinen tai ei-kaupallinen);
yritetään purkaa tai kääntää muunnos tiet.info: n WWW-sivustossa oleviin ohjelmistoihin;
poista tekijänoikeudet tai muut merkinnät materiaaleista; tai
siirtää materiaalit toiselle henkilölle tai “peilata” materiaalit millä tahansa muulla palvelimella.
Tämä käyttölupa irtisanotaan automaattisesti, jos rikkoo jotain näistä rajoituksista ja tiet.fi voi irtisanoa milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän käyttöoikeuden lopettamisen jälkeen, sinun on tuhottava kaikki hallussaan olevat ladatut materiaalit joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

Tiet.info:n www-sivuilla olevat materiaalit toimitetaan “sellaisenaan”. tiet.fi ei anna minkäänlaisia ​​takuita, ilmaistu tai implisiittisesti, ja täten kieltää ja mitätöi kaikki muut takuut, myös rajoituksetta, epäsuorat takuut tai ehtoja, jotka ovat kauppatavaraa, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaamista tai muuta oikeuksien loukkaamista. Lisäksi Tiet.fi ei takaa tai esittä mitään esityksiä materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta Internet-sivustollaan tai muutoin liittyessään tällaisiin materiaaleihin tai mihin tahansa tähän sivustoon liittyvään sivustoon.

4. Rajoitukset

Tiet.fi tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mahdollisista vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetykset tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat materiaalin käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tietä. fi internetsivustolla, vaikka tiet.fi tai tiet.fi valtuutettu edustaja on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkut lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden rajoittamista tai vastuun rajoituksia välillisten tai satunnaisten vahinkojen varalta, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Tarkistukset ja errata

Tiet.fi:n verkkosivustossa näkyvät materiaalit voivat sisältää teknisiä, kirjoitus- tai valokuvausvirheitä. tiet.fi ei takaa, että jokin verkkosivustolla olevista materiaaleista olisi tarkkoja, täydellisiä tai ajankohtaisia. tiet.fi voi tehdä muutoksia verkkosivuillaan oleviin aineistoihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tiet.fi ei kuitenkaan sitoutunut päivittämään aineistoa.

6. Linkit

tiet.fi ei ole tarkistanut kaikkia Internet-sivustojensa sivustoja, eikä ole vastuussa tällaisen linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkkien sisällyttäminen ei merkitse sivuston tiet.fi:n hyväksymistä. Tällaisen linkitetyn WWW-sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Sivuston käyttöehdot Muutokset

Tiet.fi voi muuttaa verkkosivujen käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen nykyistä versiota.

8. Sovellettava laki

Tiet.fi:n verkkosivustoon liittyviä vaatimuksia sovelletaan Suomen valtion lakeihin ilman lainvalintasäännösten huomioon ottamista.

Yleiset ehdot, jotka koskevat verkkosivuston käyttöä.

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Siksi olemme kehittäneet tämän käytännön, jotta voimme ymmärtää, miten keräämme, käytämme, kommunikoimme ja luovumme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja. Seuraavassa kuvataan tietosuojakäytäntömme.

  • Ennen henkilötietojen keräämistä tai henkilötietojen keräämishetkellä tunnistetaan tarkoitukset, joihin tietoja kerätään.
  • Keräämme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja pelkästään tavoitteemme täyttämiseksi meille ja muille yhteensopiville tarkoituksille, ellei me saada asianomaisen henkilön suostumusta tai lakisääteistä lakia.
  • Pidämme vain henkilötietoja niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Keräämme henkilökohtaisia ​​tietoja laillisin ja oikeudenmukaisin keinoin ja tarvittaessa asianomaisen henkilön tietoon tai suostumukseen.
  • Henkilötietojen on oltava merkityksellisiä niiden käyttötarkoitusten kannalta ja niiden on oltava täsmällisiä, täydellisiä ja ajantasaisia ​​siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten kannalta.
  • Suojelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi kohtuullisin suojauksin tappion tai varkauden varalta sekä luvattomalta käytöltä, paljastamisesta, kopioimisesta, käytöstä tai muuttamisesta.
  • Annamme asiakkaille helposti tietoa henkilötietojen hallintaa koskevista käytännöistämme ja käytännöistämme.
    Olemme sitoutuneet toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti sen varmistamiseksi, että henkilötietojen luottamuksellisuus suojataan ja ylläpidetään.